Toiviomatkojen lisä- ja erityisehdot

Toiviomatkojen lisä- ja erityisehdot

Yleisten valmismatkaehtojen ja yleisten matkapakettiehtojen 1.3. kohdan mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää yleisten valmismatkaehtojen / matkapakettiehtojen sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Kaikki Toiviomatkojen matkat järjestetään reittilennoilla ja niihin sovelletaan näitä lisä- ja erityisehtoja.

Matkan varaaminen ja maksun suoritus

Matkan varaaminen tapahtuu joko matkan esittelyssä mainitun matkanjohtajan kautta tai Toiviomatkojen toimistosta puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Reittilennoin tehtäville ryhmämatkoille ei yleensä ole mahdollista varata paikkoja myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen matkan alkua. Matkat voivat täyttyä huomattavasti aikaisemminkin.
Toiviomatkat postittaa matkan tilaajalle vahvistuksen varauksesta. Siinä on kaksi laskua; toinen varausmaksun ja toinen loppumaksun suorittamista varten.
Varausmaksu tulee suorittaa 10 päivän kuluessa vahvistuksen postittamisesta (eräpäivä laskussa). Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy yleisiin valmismatkaehtoihin / matkapakettiehtoihin sekä Toiviomatkojen lisä- ja erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka Toiviomatkat sellaisessa tapauksessa saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä.
Varausmaksu on 200 € / henkilö.
Loppuerä matkan hinnasta on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Jos varaus- tai loppumaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, matkavaraus peruuntuu.
Jos matka varataan myöhemmin kuin 40 vrk ennen matkan alkua, matkan koko hinta on suoritettava välittömästi pankkiin tai Toiviomatkojen toimistoon.
Matkan voi maksaa myös Visa-, MasterCard- tai Amex-luottokortilla.

Matkan perushintaan sisältyvät, ellei matkaohjelmassa toisin mainita

- lentomatkat Helsingistä kohdemaahan ja takaisin
- matkakohteessa lentokenttäkuljetukset ja matkaohjelman edellyttämät muut kuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneissa
- matkaohjelmassa mainitut ateriat (puolihoito = aamiainen ja illallinen päivittäin)
- Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelukset
- Israeliin (ja Jordaniaan) suuntautuvilla ryhmämatkoilla hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat

Jos lennon saapumisaika matkakohteeseen on klo 18.00 jälkeen, ei puolihoitoon kuulu saapumisiltana ateriaa. Viimeinen puolihoitoon kuuluva ateria on viimeisen matkaohjelmaan kuuluvan hotelliyöpymisen jälkeinen aamiainen myös silloin, kun paluulento on vasta seuraavana yönä.

Matkan perushintaan eivät sisälly, ellei matkaohjelmassa toisin mainita

- kohteissa tehtävät erillisretket
- pääsymaksut erilliskohteisiin
- erikseen tilattavat lisäjärjestelyt
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- ruokajuomat
- matkavakuutukset
- muilla kuin Israelin-matkoilla hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat

Lisämaksut

Yhden hengen huoneesta perittävät lisämaksut on mainittu matkaohjelmien yhteydessä.
Yksin matkalle ilmoittautuneiden tulee varautua maksamaan yhden hengen huoneesta perittävä lisämaksu, mikäli heille ei löydy huonetoveria.

Lapsialennukset Israelin yhdistelmämatkoilla

Alle 2 -vuotiaat maksavat 70 euroa, jolloin heille ei varata omaa lentopaikkaa. Kutakin alle 2-vuotiasta tulee seurata vähintään yksi aikuinen. Mahdolliset majoitus- ja ruokailukustannukset maksetaan suoraan hotelliin, koska kullakin hotellilla on oma veloituskäytäntönsä.

2 – 12 -vuotias, joka matkustaa kahden aikuisen seurassa ja majoittuu lisävuoteeseen, saa 100 € alennuksen. Koska vain poikkeustapauksissa on mahdollista sijoittaa kaksi lisävuodetta samaan huoneeseen, tämä alennus koskee vain yhtä kahden aikuisen seurassa matkustavaa lasta.

Jos kaksi 2 – 12 -vuotiasta lasta matkustaa yhden aikuisen seurassa, toinen heistä maksaa täyden hinnan, toinen saa 100 € alennuksen.

Edullisista yhden kohteen tarjousmatkoista tai pelkistä lennoista lapsialennuksia ei myönnetä.

Lapsialennukset muilla matkoilla

Muilla kuin Israelin matkoilla lapsialennuksia ei myönnetä, ellei niistä ole erikseen toisin ilmoitettu.

Toimistokulut

Yleisissä valmismatkaehdoissa / matkapakettiehdoissa mainitut toimistokulut ovat 100 € / henkilö. Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa matkanjärjestäjän perimät peruutuskulut.

Peruutukset reittilennoin tehtävillä matkoilla

Yleisten valmismatkaehtojen ja yleisten matkapakettiehtojen kohdan 4.4. nojalla Toiviomatkat soveltaa reittilennoin toteutettavilla matkoilla matkojen erityisluonteesta johtuvia poikkeuksellisia peruutusehtoja.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:

Jos matka peruutetaan

- viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat toimistokulut 100 € / henkilö
- 59 vrk – 36 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat varausmaksun suuruiset 200 € / henkilö
- 35 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 50 % matkan hinnasta
- 14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peritään peruutuskuluina koko matkan hinta

Samoja ehtoja sovelletaan myös varausmuutoksiin, kuten matkan ajankohdan siirtoon.

Matkustajan peruutusehdot sairaustapauksissa ja muissa matkustajaa kohdanneissa odottamattomissa ja vakavissa tilanteissa

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on yleisten matkapakettiehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, veloitamme matkojemme erityisluonteen vuoksi matkustajalta toimistokulujen lisäksi korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut).

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme matkustajaa tarkistamaan, onko vakuutukseen sisältyvä peruutusturva riittävä.

Matkustajan oikeus perua matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten vuoksi

Ennakkotiedoissa mainitun matkanjohtajan tai oppaan vaihtuminen toiseksi ei ole sellainen olennainen matkajärjestelyn muutos, joka oikeuttaisi matkustajan peruuttamaan matkan kuluitta. Tällaisessa muutoksessa pätevät normaalit peruutusehdot.

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Matkustajan käyttäessä yleisten matkapakettiehtojen 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

Hinnan muutokset

Toiviomatkat pidättää oikeuden alentaa esitteessä mainittuja hintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa alennuksen julkistamisesta lähtien eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja.

Matkajärjestelyjen osittainen hyväksikäyttö

Jos matkustaja ei matkan alkaessa saavu lentoasemalle ilmoitettuun lähtöselvitysaikaan mennessä eikä hän ole sopinut liittymisestään matkalle vasta myöhemmässä vaiheessa, Toiviomatkat katsoo matkustajan peruuttaneen matkansa juuri sen alkaessa ja pidättää oikeuden myydä matka toiselle asiakkaalle.

Matkustaja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, jotka mm. kieltävät lentolipun luovuttamisen toiselle henkilölle.

Jos asiakas perillä matkakohteessa ei kirjoittaudu muun ryhmän mukana Toiviomatkojen hänelle varaamaan majoituspaikkaan, Toiviomatkat ei voi taata hänelle majoitusta myöhemmässä vaiheessa.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen ottamaan yhteyttä matkanjohtajaan tai Toiviomatkojen edustajaan paluumatkaa edeltävänä päivänä mahdollisten aikataulunmuutosten selvittämiseksi. Ellei matkustaja noudata tätä velvollisuutta ja / tai hän myöhästyy paluumatkan lähtöselvitysajasta, matkustaja vastaa itse paluukuljetuksestaan.

Matkatavarat

Finnairin reittilennoilla lentokoneen matkatavaratiloissa ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran enimmäismäärä / matkustaja on yksi matkalaukku, jonka enimmäispaino on 23 kg. Ylipainosta tai ylimääräisestä matkalaukusta lentoyhtiö perii omien tariffiensa mukaisen lisämaksun. HUOM! Yhdessä matkustavat perheenjäsenet eivät muodosta poikkeusta matkatavaran henkilökohtaisen lukumäärän tai enimmäispainon suhteen (esim. kahden henkilön yksi yhteinen matkalaukkukaan ei saa painaa enempää kuin 23 kg). Sisälle koneen matkustamoon kukin saa viedä vain yhden käsimatkatavaran, jonka suurin koko on 56 x 45 x 25 cm ja enimmäispaino 8 kg.

Eri lentoyhtiöillä on erilaiset matkatavarasäännöt. Tutustu varauksen yhteydessä saamaasi saatekirjeeseen.

Lentoyhtiö voi kieltäytyä kuljettamasta sallitun enimmäismäärän ylittävää matkatavaraa tai se voi tarvittaessa toimittaa sen perille toisella lennolla.

Lentoyhtiö ei ole velvollinen kuljettamaan matkatavarana muuta tavaraa kuin matkustajan matkalla tarvitsemia henkilökohtaisia esineitä ja vaatteita, mahdollisia tuliaisia jne., jotka on pakattu matkalaukkuun tai vastaavaan, ja jotka normaalisti voidaan luokitella matkatavaraksi. Lentoyhtiöt ovat omissa tiedotteissaan määritelleet myös esineet ja aineet, joita ei lentoturvallisuussyistä saa sijoittaa matkatavaroihin. Epäselvissä tapauksissa on syytä varmistaa esineen tai aineen sopivuus lentokuljetukseen ottamalla etukäteen yhteyttä joko suoraan lentoyhtiöön tai Toiviomatkojen toimistoon.

Toiviomatkat kehottaa turvallisuussyistä välttämään tuntemattomien ulkopuolisten mahdollisesti kuljetettaviksi tarjoamien tavaroiden tai pakettien vastaanottamista. Jos näitä kuitenkin otetaan mukaan, niiden kuljettaja vastaa itse kaikista mahdollisista seurauksista niin turvallisuustarkastuksessa kuin tullissakin.

Matkojen peruuntuminen vähäisen osanottajamäärän vuoksi

Toiviomatkat varaa yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1. / yleisten matkapakettiehtojen kohdan 10.1. perusteella oikeuden peruuttaa minkä tahansa järjestämänsä matkan, jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Peruutuksesta ilmoitetaan asiakkaille viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan sovittua lähtöpäivää.

Mahdolliset painovirheet

Toiviomatkat ei vastaa esitteisiin mahdollisesti tulleista painovirheistä.

Soita asiakaspalveluumme p. 09 565 7170 tai vieraile toimistollamme.

Toimistomme on avoinna klo 08.30-16.30 maanantaista perjantaihin.

Kesällä juhannuksesta heinäkuun loppuun saakka suljemme klo 16.00.