Tietosuoja

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus korvaa vanhan henkilötietolain. Se takaa asiakkaalle laajemmat oikeudet ja määrittelee sen, miten yritysten tulee noudattaa uusia määräyksiä.

Toiviomatkoille on tärkeää, että asiakkaiden henkilötiedot ovat turvassa.

Toiviomatkat on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa esitetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa vaaditut tiedot sekä kerrotaan Toiviomatkojen tavasta käsitellä henkilötietoja.

Tietosuojaselosteemme kattaa kaikki henkilötiedot, joita keräämme asiakkailtamme. Toiviomatkat saa henkilötietoja matkoja varattaessa ja asiakaspalautelomakkeista. Näitä tietoja käsitellään yrityksen sisällä ja matkustustiedot luovutetaan kolmansille osapuolille kuten lentoyhtiöille, hotelleille sekä muille yhteistyökumppaneille. Ilman henkilötietoja emme voisi tuottaa käyttäjälle palveluitamme. Henkilötietoja tarvitaan, jotta varaukset voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tieto asiakkaille. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely ovat osa palveluntuottamista ja takaavat yhteistyön viranomaisten sekä muiden lakia valvovien tahojen kanssa. Tietosuoja on huomioitu yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa.

Toiviomatkat päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Rekisterinpitäjä
Toiviomatkat Oy
Y-tunnus 0221030-0
Annankatu 31 – 33 C, 00100 HELSINKI
Sähköposti: helsinki@toiviomatkat.fi
Puhelin: 09 – 565 7170

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyden Toiviomatkoihin:                            

Toiviomatkat Oy
Annankatu 31 – 33 C, 00100 HELSINKI
helsinki@toiviomatkat.fi
puhelin (09) 565 7170

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse Toiviomatkojen asiakaspalveluun.
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, mikäli henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, tai jos peruutat suostumuksesi, johon henkilötietojen keräys on perustunut.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi ottamalla yhteys Toiviomatkojen asiakaspalveluun.

 

Kerättävät henkilötiedot

Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Kansalaisuus
Passin numero Israelin matkoilla
Kaikki passitiedot viisumin hankkimista varten matkustettaessa sellaiseen maahan, johon Toiviomatkat hankkii asiakkaille ryhmäviisumin
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, esim. erikoisruokavaliot tai fyysiset rajoitteet
Mahdollinen ostokäyttäytymisluokitus
Matkapakettien ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot, kuten matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut kuten retket
Suoramarkkinointikiellot
Asiakkaan palveluhistoria
Asiakaspalautteet käytetyn palvelun jälkeen
Yritysasiakkailta tiedot yhteyshenkilöistä ja heidän yhteystietonsa
Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

 

Tietolähteet

Asiakkaan itsensä suoraan, matkakumppanin kautta tai matkanjohtajan kautta Toiviomatkoille luovuttamat tiedot

Matkojen ja lisäpalvelujen ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää

Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa

Asiakkaan mahdollisesti omalla suostumuksellaan toimittamat lääkärinlausunnot matkan peruutustapausten yhteydessä

Väestörekisterikeskuksen tietojen päivitys (osoitetietojenpäivitykset)

 

Tietojen luovutukset

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille sekä ryhmän matkanjohtajalle. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan joutua jakamaan lakisääteisten velvollisuuksien perusteella, esimerkiksi ulkomaalaiselle ministeriölle tai veroviranomaiselle. Kirjanpidosta säädetyt lait velvoittavat meidät pitämään kirjaa liiketoiminnastamme sekä säilyttämään muuta kirjanpidollista materiaalia laissa määritellyn ajan.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötiedot sijaitsevat Winres-varausjärjestelmässä. Tietoja ei säilytetä paperitulosteena.

Tietoja käsittelevät tietosuojaan perehdytetyt Toiviomatkojen työntekijät, joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu sekä yhteistyökumppanit. Henkilötietoja ei luovuteta asiaankuulumattomille tahoille. Toiminnassamme pidämme huolta rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta. Tietosuojan vaarantuessa ilmoitamme siitä asetuksen asettaman aikarajan puitteissa viranomaiselle sekä rekisteröidyille. Toimintamme kuitenkin pyrkii näiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn.

 

Yhteystiedot

Toiviomatkat Oy

Annankatu 31 – 33 C, 00100 HELSINKI

helsinki@toiviomatkat.fi

 

Evästeet

Soita asiakaspalveluumme p. 09 565 7170 tai vieraile toimistollamme.

Toimistomme on avoinna klo 08.30-16.30 maanantaista perjantaihin.

Kesällä juhannuksesta heinäkuun loppuun saakka suljemme klo 16.00.